Микрофонд АД

БИЗНЕС КРЕДИТИ "ПРОГРЕС" ЗА СТАРТИРАЩ БИЗНЕС

 ФИРМЕН КРЕДИТ "БИЗНЕС ПРОГРЕС", кредит за стартиращ бизнес, кредит за бизнес с фиксирана лихва, кредити за малък бизнес, БИЗНЕС КРЕДИТ "ПРОГРЕС",

Имате блестяща идея за стартиране на бизнес, но нямате средства да я реализирате?

  • до 25 000 евро
  • Фиксирана лихва за целия период на заема. Получавате 10 000 евро - връщате 13 757 евро за 36 месеца.
  • Срок на погасяване на заема – до 10 години
  • Заемът се погасява на равни месечни вноски, които включват главница, лихва и рискова премия
  • Обезпечение – минимум 1 поръчител, залог или ипотека в зависимост от сумата.
  • Възможни са допълнителни ограничения
Пример: Предплащане на наем за търговски обект, закупуване на стока и оборотни средства. Сума - 18 000 евро, срок - 36 месеца, гъвкав погасителен план

Средствата се отпускат с помощта на Европейския микрофинансов механизъм ПРОГРЕС, основан от Европейския съюз