Микрофонд АД

БИЗНЕС КРЕДИТ  "ПРОГРЕС" ЗА МИКРО И МАЛЪК БИЗНЕС
с помощта на Европейския микрофинансов механизъм ПРОГРЕС основан от ЕС

Фирмен заем за микро и малки фирми с ясни условия и фиксирани вноски за целия период на кредита!

БИЗНЕС КРЕДИТ "ПРОГРЕС", бизнес оборотен кредит с безплатна застраховка имущество за заложения имот
  • до 25 000 евро
  • Фиксирана лихва за целия период на заема. Получавате 10 000 евро - връщате 12 498 евро за 24 месеца.
  • Срок на погасяване на заема – до 10 години
  • Заемът се погасява на равни месечни вноски, които включват главница, лихва и рискова премия
  • Обезпечение – минимум 1 поръчител, залог или ипотека в зависимост от сумата.
  • Възможни са допълнителни ограничения
Пример: Закупуване на хладилни витрини за магазин за хранителни стоки. Сума - 2 500 евро, срок  - 36 месеца, месечна вноска - 93,17 евро


Всеки мениджър се притеснява от кредитните условия, свързани с променяща се лихва. Ето защо при ние Ви предлагаме бизнес кредит  до 25 000 ЕВРО с фиксирана лихва за целия период. Ако не изпълним вашите очаквания, имате право в срок от 14 дни от подписване на договора за заем да се откажете от него.

Средствата се отпускат с помощта на Европейския микрофинансов механизъм ПРОГРЕС, основан от Европейския съюз.