Микрофонд АД

КРЕДИТ РЕМОНТ

кредит енергийна ефективност, програма саниране на панелни блокове,
  • Целево финансиране за цялостно саниране на жилищни блокове или входове
  • до 5 000 евро на домакинство
  • Срок за погасяване до 10 години
  • Фиксирана лихва за целия период


Съвместен проект с