Микрофонд АД

БИЗНЕС КРЕДИТ ЗА МАЛЪК БИЗНЕС
 
За кого е подходящ заемът за малък бизнес? 

Бизнес кредит за малък бизнес е разработен за микро и малки фирми, земеделци с до 10 служители, които имат нужда от гъвкаво кредитиране за инвестиционни или оборотни средства.

  • до 25 000 евро
  • Фиксирана лихва за целия период на заема. 
  • Срок на погасяване на заема – до10 години
  • Заемът се погасява на равни месечни вноски, които включват главница, лихва и рискова премия или по гъвкав погасителен план съобразен с паричния поток на клиента
  • Обезпечение – минимум 1 поръчител, залог или ипотека в зависимост от сумата.
  • Възможни са допълнителни ограничения

Пример: Инсталиране на слънчеви колектори и бойлер в семеен хотел. Получавате -10 000 евро, връщате 12 498 евро за 24 месеца