Микрофонд АД

СТУДЕНТСКИ БИЗНЕС КРЕДИТ  • до 25 000 евро
  • За фирми, собственост на настоящи или дипломирани ⁄до 3 години⁄ студенти
  • За оборотни средства или закупуване на оборудване
  • Фиксиран или гъвкав погасителен план
  • Фиксирана лихва от 10% за целия период

Пример: Предплащане на наем за търговски обект, закупуване на стока и оборотни средства. Сума -18 000 евро, срок - 36 месеца, гъвкав погасителен план