Микрофонд АД

ОБОРОТЕН КРЕДИТ  ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС


Имате нужда от оборотни средства?

Фирмен оборотен кредит за микро и малки предприятия
с  разумни
условия

  • За закупуване на стоки, материали, препарати и др.
  • до 25 000 евро
  • Фиксирана лихва за целия период на заема. Получавате 9 350 евро - връщате 10 835 евро за 12 месеца.
  • Срок за погасяване - 12 месеца
  • Заемът се погасява на равни месечни вноски, които включват главница и рискова премия
  • Обезпечение – минимум 1 поръчител, залог или ипотека в зависимост от сумата.
Пример: Фирмен оборотен заем за зареждане със стока на хранителен магазин.
Сума - 5 000 евро, срок  - 12 месеца, месечна вноска - 469,24 евро 

 Всеки собственик на малък бизнес се притеснява от кредитните условия, свързани с променяща се лихва. Ето защо при ние Ви предлагаме бизнескредит до 25 000 ЕВРО с фиксирана лихва за целия период. Ако не изпълним вашите очаквания, имате право в срок от 14 дни да се откажете от него.

Средствата се отпускат с помощта на Европейския микрофинансов механизъм ПРОГРЕС, основан от Европейския съюз