Микрофонд АД

АГРО БИЗНЕС КРЕДИТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Агро кредит за земеделци, кредит за животновъди , изгодни  агро кредити,  агрокредит за земеделци

    


  • до 25 000 евро  с възможност за гъвкав погасителен план съобразен с приходите на земеделския производител
  • Срок на погасяване на заема – до 10 години
  • За закупуване на селскостопанска техника и инвентар
  • За покупка на торове и препарати
  • За покупка на земеделска земя

Пример: Закупуване на кози. Сума -25 000 евро, срок - 36 месеца, месечна вноска - 853,16 евро
Пример: Закупуване на фураж и люцерна. Сума - 15 000 евро, срок - 12 месеца, месечна вноска - 1 346,65 евро

Всеки селскостопански производител се притеснява от кредитните условия, свързани с променяща се лихва. Ето защо при ние Ви предлагаме Агрокредит до 25 000 ЕВРО с фиксирана лихва за целия период. Ако не изпълним вашите очаквания, имате право в срок от 14 дни да се откажете от него.
     

Средствата се отпускат с помощта на Европейския микрофинансов механизъм ПРОГРЕС, основан от Европейския съюз